Toimintasuunnitelma 2017 - Verksamhetsplan

Toimintasuunnitelma vuodelle 2017

Suomi juhlii 100-vuotista itsenäisyyttään. Juhlien teemana on Yhdessä.
Kalevalaisten Naisten Liiton teemana tänä vuonna on Muinaispuvusta Marimekkoon.
Lisäksi Kalevala Koru täyttää 80 vuotta.

Götanmaan Kalevalaiset jatkaa toimintaansa yhteistyössä Göteborgin kulttuurilaitosten sekä suomalaisten ja ruotsinsuomalaisten toimijoiden kanssa kulttuurimme näkyväksi tekemiseksi ja tarjolle tuomiseksi. Jokavuotisten tapahtumien lisäksi järjestämme yhteisiä käyntejä ja lyhyitä matkoja eri esityksiin, tapahtumiin ja kulttuurikohteisiin. Näistä tiedotetaan kotisivuilla ja Facebook-sivuillamme.

 • 25.1. Vuosi alkaa teatterivierailulla Folkteatterissa Veden muistista
 • 26.2.klo 15.00 - Vuosikokous Kaupunginkirjastossa.
 • 28.2. klo 18.00 - Kalevalan päivää vietämme osana Suomen 100-vuotisjuhlaa Kaupunginkirjaston juhlasalissa.
  Eri sukupolvet, kulttuurin harrastajat ja ammattilaiset, historia ja nykypäivä kohtaavat. Anna Heikkinen, Larisa Ljungkrona, Fanny Kivimäki, Kai Latvalehto ja Göteborgin suomalainen hanurikerho.
  Yhteistyössä Kaupunginkirjaston ja Ruotsin kirkon Göteborgin suomenkielisen yksikön kanssa. Kalevalaiset koristautuvat Kalevala Koruin.
 • 13.3. klo 14.00 - Kalevala-opintopiiri ruotsiksi yhteistyössä Folkuniversitetin kanssa alkaa maaliskuussa, kahdeksan tapaamista kevään aikana.
 • Elvytysprojekti ruotsinsuomalaisten lasten vanhempien ja isovanhempien mobilisointi lukemaan lapsille suomeksi ja kehittämään lasten suomen kieltä. Yhteistyössä mm. Merenkulkumuseon ja FIN I VÄSTin kanssa.
 • 22.3. klo 18.00 - Tutustumme Taidemuseon Tove Janssonin näyttelyyn (11.2.-21.5.) yhdessä Göteborgin suomalaisten nuorten kanssa. 
 • Kesäretki Orustille kohteena Wilhelm von Wrightin koti, Bildtska kotiseutumuseo.
 • 23.9.2017 - Perinteinen sieniretki Angeredissa.
 • 4.11.2017 - Perinteinen Kekri-juhla pyhäinpäivänä.
 • 15.11.2017 - Piirakkaprojekti nuorten kanssa syksyllä.
 • Kannustamme jäseniä kirjoittamaan elämästään ja kokemuksistaan muistikkoon https://muistikko.finlit.fi. Jäsenilta keväällä.
 • Yhdistys osallistuu Suomen itsenäisyyden 100-vuotisjuhlintaan ja tiedotamme jäsenillemme Göteborgin suomalaisista kulttuuritapahtumista, kuten Bio Royn suomalaisista elokuvista.
 • Jatkamme jäsenkirjeiden lähettämistä täydentämään tiedotustamme Internetissä. Suomalaisen naisen elämänviisautta julkaistaan Facebookissamme.
 • Pyrimme pitämään yhteyttä Kalevalaisten Naisten Liittoon ja Ruotsissa toimiviin Kalevalaisiin yhdistyksiin. Toteutamme Liiton teemaa Muinaspuvusta Marimekkoon.
 • Pidämme johtokunnan kokouksia toiminnan edellytysten luomiseksi.
 • Käynti Antiikkimuseossa
   
Verksamhetsplan för år 2017

I år firar Finland sin 100-åriga självständighet. Temat för jubileumsåret är Tillsammans.
Kalevalakvinnornas Förbund har ett annat tema för året: från forntidsdräkt till marimekko.
Förbundet äger företaget Kalevala koru – Kalevala smycken som i år fyller 80 år.

Götalands Kalevalaförening fortsätter sin verksamhet för att synliggöra vår kultur i samarbete med Göteborgs kulturinstitutioner samt med finska och svenska aktörer. Förutom årliga evenemang ordnar vi gemensamma besök och korta resor till föreställningar, utställningar och kulturarrangemang.

 • 25/1 Året börjar med finskt gästspel Ur vattnets minne på Folkteatern
 • 26/2 kl 15.00 Årsmöte på Stadsbiblioteket
 • 28/2 kl 18.00 Kalevaladagen firas som en del av Finlands 100-åriga självständighet
  Olika generationer, amatörer och professionella kulturutövare, historia och nutid, finska och svenska möts. Anna Heikkinen, Larisa Ljungkrona, Fanny Kivimäki, Kai Latvalehto och Göteborgs finska dragspelsklubb medverkar. Programmet är tvåspråkig och arrangeras i samarbete med Göteborgs stadsbibliotek och Svenska kyrkans finskspråkiga enhet i Göteborg med ekonomiskt stöd från Göteborgs kulturförvaltning och statsbidrag från finska förvaltningsområdet.
 • 13/3 kl 14.00 Svenskspråkig studiecirkel om Kalevala i samarbete med Folkuniversistetet startar måndagen den  på Kastellgatan 8. Bilaga.
 • Revitaliseringsprojektet för att mobilisera föräldrar och mor- och farföräldrar att läsa högt på finska och utveckla barnens kunskaper i finska språket. I samarbete med Sjöfartsmuseet och FIN I VÄST.
 • 22/3 kl 18.00 Vi besöker utställningen "Tove Jansson, lusten att skapa och leva" (11 feb – 21 maj 2017) på Göteborgs Konstmuseum tillsammans med Göteborgs finska unga
 • Sommarutflykt till Wilhelm von Wrights hem, Bildtska hembygdsmuseum på Orust.
 • 23/9 Årlig svamputflykt i Angered
 • 4/11 Traditionell Kekri (Skördefest)
 • 15/11 (prel.) Pirogprojektet tillsammans med Göteborgs finska unga
 • Besök på Antikmuseet i Göteborg
 • Vi uppmuntrar våra medlemmar att skriva om livet och erfarenheterna i muistikko, https://muistikko.finlitt.fi. Medlemsafton i vår.
 • Föreningen deltar i tillställningar som anordnas i samband med Finlands 100-års jubileum och informerar medlemmarna om andra kulturarrangemang som t.ex. finska filmer på Bio Roy
 • Även fortsättningsvis skickar vi medlemsbrev för att komplettera informationen på nätet. Via Facebook förmedlar vi dessutom finska kvinnors livsvisdom
 • Vi vill hålla kontakt med Kalevalakvinnors Förbund och de i Sverige verksamma Kalevala-föreningarna. Vi förverkligar Förbundets tema från forntidsdräkt till marimekko
 • Vi håller styrelsemöten för att förverkliga denna verksamhetsplan.