2015 Juhlavuosi / Jubileumsåret

Toimintakertomus 2015-vuodelle:

GK jatkaa yhteistyötä Göteborgin kulttuurilaitosten kanssa suomalaisen kulttuurin valottamiseksi.

2015 juhlavuosi
- Kalevala 180 v, Kanteletar 175 v ja Kalevalaisten naisten Liitto 80 v

 • Kaupunginteatterissa suomalaistaustaiset näytelmät; Isänmaa ja Eikenenkäänlapsenmaa, suosittelemme
 • 18/4 vierailu Boråsiin, Tekstiilimuseo sekä Kaupunginteatteri esittää Puntila näytelmän
 • Tiedotamme jäsenille Göteborgin seudun suomalaisista kulttuuritapahtumista, mm Angeredin Bion suomalaisista elokuvista
 • Teemme yhteisen sieniretken syksyllä
 • Järjestämme perinteisen Kekrijuhlan syksyllä
 • Osallistumme Ruotsinsuomalaisen koulun Kipinäprojektiin sekä Tukholman ja RSE:n kaksivuotiseen lukuprojektiin ”Lue lapsenlapselle”
 • Pidämme yhteyttä Kalevalaisten Naisten Liittoon ja Ruotsissa toimiviin kalevalaisiin
 • GK:n kotisivun luominen suunnitteilla sekä jatkamme tapahtumien tiedottamista Facebookin ja jäsenkirjeiden kautta
 • MA Numminen ja Pedro Hietanen viihdyttää Kalevalan päivänä 28/2
 • Sibeliuksen 150 vuotisjuhla; pyrimme vaikuttamaan esityksiin eri yhteyksissä

Olet lämpimästi tervetullut!

 

Handlingsplan inför 2015:

Jubileumsåret 2015
- Kalevala 180 år, Kanteletar 175 år och Kalevala kvinnoförening 80 år

 • MA Numminen och Pedro Hietanen underhåller 28/2, Kalevalas och finska kulturens dag
 • Sibelius 150 år; vi försöker påverka att Sibelius musik spelas i olika sammanhang
 • På Stadsteatern spelas pjäser med finsk anknytning; Fosterland och Ingenbarnsland- vi rekommenderar
 • 18/4 utflykt till Borås; besök på Textilmuseum och Borås som spelar Puntila teaterpjäs
 • Vi informerar medlemmar om olika finska kulturhändelser i Göteborg och omnejd
 • Vi gör en gemensam svamputflykt till hösten
 • Vi anordnar en traditionell Kekri-fest till hösten
 • Vi deltar i Sverigefinska skolans Kipinä-projektet samt Stockholms och RSE:s tvååriga läsprojektet ”Läs för barnbarnet”
 • Vi håller kontakt med moderorganisationen Kalevala Kvinnoförening och systerorganisationerna i Sverige
 • Vi fortsätter att informera om arrangemangen på Facebook och via medlemsbrev/mail samt att en ny hemsida är under planering

Känn dig hjärtligt välkommen!