Götanmaan Kalevalaiset 10 vuotta

2016 täyttää Götanmaan Kalevalaiset 10 vuotta.

Yhdistys haluaa tarjota mielenkiintoista ohjelmaa sekä suomeksi että ruotsiksi. Haluamme rakentaa sillan kantaväestön ja ruotsinsuomalaisen vähemmistön välille, yhdistää sukupolvia, välittää suomalaista kulttuuria ja vahvistaa juurihoidolla identiteettiämme.

Pyrimme myös kannustamaan paikallista ruotsinsuomalaista kulttuuria, samalla kun luomme mahdollisuuden tutustua Suomen kulttuuritarjontaan. Panostamme laatuun.

Paistavi Jumalan päivä muuallaki maailmassa...

"Götanmaan Kalevalaiset/Götalands Kalevalaförening tarjoaa suomalaisesta kulttuurista kumpuavan yhteisön vuotuisine Kalevalan päivän juhlineen ja iloisine jäsentapahtumineen. Kielinä suomi ja ruotsi, sekä naiset että miehet ovat tervetulleita"
(ote silloisesta esitteestämme).

 

2016 fyller Götalands Kalevalaförening 10 år

Syftet med föreningen är att erbjuda intresseväckande program både på finska och svenska. Vi vill bygga broar mellan majoritetsbefolkningen och den sverigefinska minoriteten och minska generationsklyftorna. Vi vill förmedla finsk kultur och förstärka vår identitet och vårda våra rötter. Vi vill dessutom lyfta fram lokala sverigefinska konstnärer samtidigt som vi vill ge möjlligheter till att lära känna Finlands kulturutbud. Vi satsar på kvalitet.

Väinämöinen konstaterar:

”omdömet är opålitligt,
tanken lider svårt av torka,
glömskan härjar under håret”

Kalevala, femte sången, i Lars och Mats Huldéns översättning, 1999.

Raderna ovan ger anledningen till denna historik.