2010

Vuonna 2010 Kalevalan päivän juhlapuhujana oli Sanna Posti Sjöman. Tuuli Ekenberg luki Kalevalaa savoksi ja johti vuorolaulua kalevalaisittain. Surunmaa-yhtye toi Viktor Fors Mäntyrannan välittämät terveiset Tornionlaaksosta.

Vuosikokouksessa johtokunnan kokoonpano muuttui. Puheenjohtajaksi valittiin Heli Henriksson Vasara, varapuheenjohtajaksi Terttu Rosengren, sihteeriksi Ritva Orpana-Andersson ja rahastonhoitajaksi Kaisa Schadewitz, sekä muiksi jäseniksi Inkeri Lamér ja Tuuli Ekenberg.

Keväällä johtokunta piti suomenkielisen opintopiirin Kalevalasta. Kokoonnuimme viisi kertaa. Keskustelimme Kalevalan vanhahtavista sanoista ja sanonnoista, eri aikakausien uskomusten merkityksestä ja vanhoista tavoista. Tuuli Ekenberg johti keskustelua Kalevalan inspiroimasta musiikista ja Inkeri Lamér Kalevalasta kuvataiteessa.

Kirjastossa toimimme yhteistyössä Göteborgin Saameyhdistyksen kanssa. Johannes Marainen kertoi shamanismista.

Kulttuuriyönä puhuimme Kalevalan maailmasta Inkeri Lamérin laatiman ”Oletko Aino vai Louhi, Lemminkäinen vai Väinämöinen”-opastuksen avulla. Kaikki sanankin suomea osaavat saivat karjalanpiirakan.

Syksyn aikana vierailimme ByMaaretin mannekiininäytöksessä.

Pidimme yhteyttä sekä Kalevalaisten Naisten Liittoon että Ruotsin sisaryhdistyksiin.

Vuotuinen perinne: Sieniretki Angeredissa.

 

År 2010 höll Sanna Posti Sjöman högtidstalet på Kalevaladagen. Tuuli Ekenberg läste Kalevala på savolaxiska och ledde växelsången med Kalevala som modell. Bandet Surunmaa (Sorgelandet) med Viktor Fors Mäntyranta förmedlade hälsningar från Tornedalen.

Årsmötet valde Heli Henriksson Vasara till ordförande, Terttu Rosengren till viceordförande, Ritva Orpana-Andersson till sekreterare och Kaisa Schadewitz till kassaförvaltare. Övriga styrelsemedlemmar var Inkeri Lamér och Tuuli Ekenberg.

Under våren höll styrelsen en studiecirkel på finska om Kalevala. Kalevala studerades intensivt, vi tolkade ålderdomliga ord, diskuterade seder och bruk. Tuuli Ekenberg fördjupade läsupplevelsen med musik och Inkeri Lamér med konst inspirerade av Kalevala.

På Stadsbibioteket arrangerade vi tillsammans med Göteborgs sameförening föreläsningen om Shamanism av Johannes Marainen.

Under Kulturnatta på hösten berättade vi om Kalevala med frågor som "Är du Aino eller Louhi, Lemminkäinen eller Väinämöinen?". Alla som kunde säga ett ord på finska fick en karelsk pirog.

Vi besökte modeutställningen hos ByMaarit och höll kontakten med Förbundet i Finland och systerföreningarna i Sverige.

Svamputflykt i Angered.