Kalevalan päivä - Kalevaladagen 28.2.2023 klo 17:30

Kalevalan päivä ja suomalaisen kulttuurin päivä - Kalevaladagen
28.2 2023 klo 17.30–19.00
Stadsbiblioteket, Hörsalen

Ohjelma/Program:
Tervetulosanat - Välkomstord
Heli Rapila, puheenjohtaja Götanmaan Kalevalaiset/ordförande Götalands Kalevalaförening

Suomalaisia runoja musiikilla maustettuna/Finska dikter kryddade med musik
Aino Hastell (runot, dikter) Laura Rahnasto (huilu, kantele) ( flöjt, kantele)

Savupirtti ja savusauna – metsäsuomalaisperinne 2000-luvulla/
Rökstuga och rökbastu, viktig del av skogsfinska kulturen - att vara skogsfinsk
på 2000-talet Jo Husmo kertoo ruotsiksi savupirtti- ja savusaunaperinteestä.
Jo Husmo berättar om skogsfinska rökstugor förr och nu ”Det är ett livsuppdrag för mig, att ta reda på vad det är att vara skogsfinsk på 2000-talet

Tervetuloa Välkommen

Götanmaan Kalevalaiset yhteistyössä Göteborgin kunnan kanssa
Götalands Kalevalaförening i samarbete med Göteborgs Kommun