Sieniretki - Svamputflykt 2014

Kalevalaiset perinteisellä sieniretkellä 20. syyskuuta 2014 ja sen satoa.
Kalevalaförening på den årliga svamputflykten 20 september 2014 och dess skörd.